گزاره های روانشناسانه


 
مانند برندگان فکر کنیم   راهنمای تصمیم گیری
  برای موفقیت و كامیابی در زندگی باید الگوها و نگرش های ذهنی یك برنده را دارا بود، چیزی كه افراد شكست خورده فاقد آن هستند!     هر مهارت جديد در آغاز دشوار به نظر مي‌رسد. اما ...
         
پيرامون شناخت و درمان وسواس   در هنگام عصبانیت ...
  وسواس علاوه بر این که برای خود فرد مشکلات زیادی ایجاد می کند، اثرات بسیار سوئی در کارکرد نظام خانواده و روابط اجتماعي فرد دارد ...     اگر مدام تلاش کنیم که فقط سهم دیگران را در عصبانیت و گرفتاری خود پیدا کنیم، هیچ تغییری در ما اتفاق نخواهد افتاد!
         
متنی برای دوبار خواندن!   سایه های مخفی!
  گرچه گاهي گفتگوهاي ساده و دوستانه و حتي گپ زدن‌هاي كوتاهِ بي‌ساختار، مي‌تواند برخي از ذهنيت‌ها را اصلاح نموده، راه‌هايي را براي غلبه بر سختي‌ها روشن سازد اما واقعيتِ انكارپذيرِ درهم تنيدگيِ روابط و تأثيرهاي متقابلِ محرّك‌هاي فراوانِ محيطي، ما را بدان سو مي‌كشاند كه ...     آخر این آدم چطور به خودش اجازه داد، این حرف ها را تحویل من بدهد؟! چطور توانست این طور قضاوت کند یا این گونه به من یا دیگران توهین کند!! چطور توانست این سخن را به زبان جاری کند؟! آیا واقعا این رفتار او بود؟! ...
         
رفتارهای اعتیادگونه!    
  از علایم روان شناختی شایع دیگر در این افراد می توان به افسردگی، ترس از حضور در جمع و خشونت اشاره کرد. به علاوه مهارت‌هاي بين فردي ضعيفي دارند.      
         
حفظ آرامش در طوفان    
  نزديك غروب، يك روستايی كه پشتش بار ميوه و سبزی بود، نزديك سنگ شد. بارش را زمين گذاشت و با هر زحمتی كه بود، تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را به كناری گذاشت ...      
         
مثبت بیندیشیم!    
  هيچ‌گاه دير نيست زيرا «هر جا كه اراده‌ای هست راهی هم هست.      
         
افسردگی شناسی!    
  گاهي هم افسردگي مي‌تواند بدون هيچ كدام از دلائل ذكر شده ايجاد گردد!      
         
همیشه تو اشتباه می کنی!    
  سبک های ارتباطی خیلی متنوعند. گستره ای از خیلی غیرعلمی تا علمی؛ و البته علمی بودنِ یک ارتباط لازمه ی داشتن مدرک و خواندن کتابی خاص یا دیدن دوره ای نیست!