تربیت جنسی


 
روایاتی در تربیت جنسی    
  ... این مسئله را به صورت امری عادی، پیش از رسیدن بچه ها به سنین مذکور و با تعابیری چون «دیگر بزرگ شده اید و خوب است هر کدام تخت (یا جای خواب) جدا گانه ای داشته باشید» پیگیری نمایند ...      
         
با من بِمان و با من نَمان!    
  در حالی که والدین کوشیده اند تا عزیزشان را به بهترین وجه صیانت نموده و اجازه ندهند تا تجربیات غیر منطقی و نا بهنگام، سلامت جسم و روان آن ها را متشنج سازد ولی ...