مهر و قهر مشاورت!

 
فتوای خانم مشاور!   من انتقال میگیرم
  گرچه توقع داشت که من در موضوعی که برایش تماس گرفته سخن بگویم امّا مواجه با سوألی شد که برای توجیه کارش و سخنش تلاشهای زیادی کرد و ناچار مجبور به بی احترامی هایی شد، اما نهایتاً از پسِ جواب برنیامد!     و این آغاز صحبت ما با هم بود! ...
صحبت از جای سختی آغاز شد! ...


 
         
من مرده بودم!    
  یاداشتی شیرین از یک مُراجع، که تلخی های بسیاری را در مسیر خدمت و یاری دوستداران امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر جان هر کوشنده ای شیرین می سازد! ...