حکایت نوجوانی

 
قربان دویدن هایتان   حقّ پدر و مادر!
  انگار دویدن جزو خاطرات فراموش نشدنی آنهاست!     ... اگر کسی به تعداد ريگ بيابان و ريگزار، و به اندازه‏ ی قطره ‏هاى باران در همه‏ ی عمر دنيا ...
         
توجهی به نماز   گام اول!
  خداوند متعال در ساعاتى نماز را بر شما واجب ساخته كه محبوبترين اوقات نزد اوست، پس بعد از انجام نماز، از خدا حاجاتتان را درخواست كنيد.     شاید خیلی اوقات از حرف های دیگران ناراحت شده باشیم! شاید هم الآن که این خطوط را می خوانیم از دست یکی از دوستانمان آنقدر ناراحت باشیم که تصمیم داریم دیگر با او حرف نزنیم!! ...