مقدماتی در بحث «توحید»

دانشجویانی در مقطع لیسانس و بعضی از رشته ی الهیات دانشگاه تهران

مقدماتی در بحث «توحید»

مجموعه ی 40 جلسه بود که مباحثی را در توحید به آقای ناصر شیخ عباس و بعضا با حضور دانشجویانی دیگر تدریس نمودم. هنوز جزواتی را که در آن زمان برای ارائه ی بحث آماده کرده بودم در کتابخانه دارم و البته تنظیم و تنقیح آن برای نشر توفیقی است که امیدوارم خدای متعال زمانی مرحمت فرماید.

این مجموعه در حدود سال 1375 آغاز شد و آماده سازیِ محتوای بحث و ارائه ی آن بیش از 200 ساعت وقت گرفت؛ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ...

متأسفانه اکثر جلساتِ این مجموعه ضبط نشد و اگر هم فایل برخی جلسات آن موجود باشد به صورت ناقص و با کیفیتی پائین است.