مباحثی در توحید امامیه

جلسه اول - تاریخ: 1395/11/21

دانلود فایل صوتی   54 دقیقه مباحث مطرح شده: سخنی پیرامون معنای حقیقی ذات خدای متعال.
آیات و روایات، تفکر و تکلم و تعقل درباره ی ذات خدا را نفی کرده است ولی خود خدا را از حیطه ی شناخت و معرفت دور ندانسته و خود خدای متعال هم معرفت به ذات خود را نفی نکرده است.
معرفت خدای متعال فطری است ولی ما در مقابل آن منفعل نیستیم.
بر اساس قرآن کریم و روایات تنها راه شناخت خدای متعال معرفت الله بالله است.
بیان روایاتی پیرامون معرفت الله بالله.
             

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1395/11/28

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   53 دقیقه مباحث مطرح شده: ادامه ی نقل روایاتی پیرامون معرفت الله. حجاب، صورت و مثال غیر خداست.
کسی که فکر می کند ایمان به خدای ناشناخته دارد، از معرفت خدا دور است.
حق ما از معرفت تسلیم، اقرار و تصدیق است.
چگونه است که به نظر می رسد، نسبت به برخی تمایلتان نفسانی نهی شده ایم؟ تکلیف ما نسبت به این خواسته ها چیست؟
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   21 دقیقه مباحث مطرح شده: در این بخش از جلسه نتایجی از روایت بحث معرفت الله بیان شد که از آن جمله است:
معرفت خدای متعال به صورت های مختلفی محقق می شود.
معرفت خدای متعال فقط به خود او تحقق می یابد. معرفت خدای متعال حجاب بردار نیست.

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1395/12/5

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  35 دقیقه مباحث مطرح شده: ملاک حقانیت احساس درونی، هیجانات ناشی از احساسات، ظواهر اعمال و کثرت افراد نیست، بلکه ملاک فقط قرآن کریم و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام است.
در مراجعه به قرآن و روایات باید به جمع آن ها مراجعه کرد.
عصر غیبت دوران سرگردانی شیعه است و در زمانی که افراد و گروه ها ما را به خود می خوانند، راه نجات استغاثه به درگاه الهی و هدایت و راهنمایی خواستن و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام است.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  10 دقیقه مباحث مطرح شده: در این بخش از جلسه ادامه ی نتایج بحث معرف الله بیان شد
تنزیهات و تقدیرات تنها با وجود چنین معرفتی معنا پیدا می کند.
تکلیف انسان ها در ابتدای بلوغ با چنین معرفتی معنا پیدا می کند.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  14 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان و توضیح روایتی از امام صادق علیه السلام به نقل از سدیر صیرفی که در کتاب تحفل العقول، در بحث معرفت الله آمده است.

 


 


جلسه ی چهارم - تاریخ: 1395/12/12

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   41 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان و توضیح دو روایت بسیار شنیدنی پیرامون علم، از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام.
علم یعنی سکوت کردن، گوش کردن، حفظ و مراقبت کردن، عمل کردن و نشر آموخته ها
علم امتیازات بسیاری دارد ...
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   43 دقیقه مباحث مطرح شده: منظور از معرفت الله بالله این است که خدا را به خود خدا و تعریف خدا بشناسی، خدا خودش خودش را معرفی می کند، غفلت از معرفی های شده باعث می شود در عبادت و پرستش کوتاهی کنیم.
فقر و نیاز و وابستگی خودمان و دیگر مخلوقات را ببینیم تا توجهمان به خدای متعال بیشتر شود.
خدای متعال آیات و نشانه ها و علامات خودش را برای کسانی که بخواهد متذکر خود کند، بیشتر می کند.

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1395/12/19

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  26 دقیقه مباحث مطرح شده: تفکر و تکلم درباره ی خدا نفی شده، اما اصل معرفت خدای متعال منتفی نشده است.
آن هایی که توحیدشان درس آموز نیست و خود را درگیر اثبات خدا و الهیات نمی کنند توحیدشان زلال تر است.
خاصیت اسم و آیه در این است که منتسب به خداست.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  43 دقیقه مباحث مطرح شده: ادامه ی توضیح روایت امام صادق علیه السلام نقل شده از جناب سدیر صیرفی.
منظور از معرفت الله بالله این نیست که انسان با تعقل و تفکر در مخلوق و کیفیت خلقتِ آن ها که در حقیقت این ها آثار و آیات خداست به معرفت خداوند سبحان راه یابد.

گزاره ی اول گزاره ی دوم گزاره ی سوم گزاره ی چهارم توضیح حدیث دوم

 


 


جلسه ی ششم - تاریخ: 1395/12/26

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   32 دقیقه مباحث مطرح شده: در معرفتی که از سوی خدا به ما داده شده است نباید تفکر و تعقل و تجزیه و تحلیل کنم. ما را از حرکت در این مسیر منع کرده اند، عقل به هیچ وجه به خدا راه ندارد.
امام سجاد علیه السلام در ذیل آیه ی شریفه ی ۳۴ از سوره ی مبارکه ی ابراهیم می فرمایند ...
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   27 دقیقه مباحث مطرح شده: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: اگر شما معرفت پیدا کنید به خدای متعال معرفتی که حق اوست، به دعای شما کوه های استوار و ثابت از جا کنده می شد، ولی هیچ کس به کُنه معرفت خدای متعال راهی ندارد. از ایشان سوال شد که یا رسول الله شما هم هیچ راهی ندارید، فرمودند من هم راهی به کنه معرفت خدا ندارم، خدای متعال والاتر و بزرگ تر از آن است که کسی به کنه معرفتش پی ببرد، پاک و منزهی خدایا تو که به حق معرفتت شناخته نشده ای!
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  54 دقیقه مباحث مطرح شده: بیان نکاتی در باب زیارت و پاسخ به این سوال که آیا فضیلت زیارت در قرآن آمده و اگر اگر آمده است در کجای قرآن قرار دارد؟
 
             
دانلود فایل صوتی
قسمت چهارم
  28 دقیقه مباحث مطرح شده: پاسخ به این سوالات که آیا زیارت اهل بیت علیهم السلام در نگاه عقل و شرع عمل صحیحی است؟
انواع حاجت خواهی کدامند؟
             

 


 


جلسه هفتم - تاریخ: 1396/1/24

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  43 دقیقه مباحث مطرح شده: نقل روایتی از امام صادق علیه السلام راجع به محبین ائمه علیهم السلام که سه دسته اند و یکی از آنها گروه ها که به صورت آشکار و نهان ابراز دوستی می کنند و بر دو دسته ی دیگر برتری دارند.
مطالبی پیرامون شاخصه های اصلی و فرعی دینداری و اینکه هرجا در روایتی سوالی برایمان پیش آمد و مطلبی نامفهوم یا متشابه بود، آن را به محکمات عرضه کرده و جمع روایات را استفاده می کنیم.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  65 دقیقه مباحث مطرح شده: امام صادق علیه السلام در ادامه روایت راجع به شناخت خدای متعال و ذات و صفات خداوند مطالبی می فرمایند.
تفسیر آیه ی ۶۰ از سوره ی نمل «شما نمی توانید از پیش خود امامی منصوب کنید».
پنج موردی که باعث خروج شخص از ایمان می شود توضیح داده می شود.

 


 


جلسه هشتم - تاریخ: 1396/1/31

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  54 دقیقه مباحث مطرح شده: در طی ۶ گزاره در باره معرفت الله مجددا یادآوری مختصری انجام شد
در این مسیر نظرات برخی بزرگان یا مشاهیر را می خوانیم و تحلیل می کنیم که چقدر این سخن با روایات همسان یا متفاوت است.
1. مرحوم شیخ کلینی (متوفی۳۲۸)
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  52 دقیقه مباحث مطرح شده:
2. مرحوم شیخ صدوق
3. مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی
4. مرحوم شیخ بهایی
5. صدرالدین شیرازی
6. مرحوم طریحی

 


 


جلسه ی نهم - تاریخ: 1396/2/7

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  40 دقیقه مباحث مطرح شده:
از جمله افرادی که صحبتشان در این جلسه درموضوع معرفت الله بالله بررسی می شود:
7- ملاصالح مازندرانی
8. مرحوم فیض کاشانی
9. قاضی سعید قمی
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  55 دقیقه مباحث مطرح شده: از اثرات بحث معرفت الله بالله در زندگی ما  چه خواهد بود؟
ما اصل این بحثها را تربیت کننده می دانیم و این جور نیست که بگوییم این یک بحث نظری است و حالا می خواهیم بحث را عملی کنیم. کسی که موحد است و اهل معرفت الله است یک سری نشانه و ویژگی دارد. اولین ویژگی این فرد توکل است.

 


 


جلسه دهم - تاریخ: 1396/3/4

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  48 دقیقه مباحث مطرح شده: معنای «معرفه الله بالله» این است که شناختی که نسبت به خدا حاصل می شود ثمره ی آشکارسازی و روشنایی سازی خودِ خداوند است و نه وابسته به اراده ما!
بیان اهداف بررسی مفهوم معرفه الله بالله توسط افراد صاحب نام.
در جلسات قبل سخنان نه نفر را بررسی کردیم و رسیدیم به نفر دهم:
10. مرحوم شیخ حرعاملی متوفی 1104 ه.ق. نویسنده ی وسایل الشیعه
11. خواجه نصیرالدین طوسی
12. مرحوم علامه مجلسی
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  37 دقیقه مباحث مطرح شده: توجهی به دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در مورد ماه مبارک رمضان
و تأملی در دعای شب اول ماه مبارک رمضان از امام صادق علیه السلام

 


 


جلسه یازدهم - تاریخ: 1396/3/11

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  45 دقیقه مباحث مطرح شده: جلوه های بحث توحید در زندگی ما چگونه خواهد بود؟
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  29 دقیقه مباحث مطرح شده: ادامه ی توجه به دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در مورد ماه مبارک رمضان.

 


 


جلسه دوازدهم - تاریخ: 1396/3/18

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  45 دقیقه مباحث مطرح شده: 12. سید علی حسینی متوفی ۱۱۲۰
13. سید یوسف بحرانی صاحب حدائق متوفی ۱۱۸۶
ایشان بحث مرحله ی چهارم خواجه نصیر را نقد می‌کند.که قبلاً این نقد مرحله ی چهارم توسط شیخ حرعاملی انجام شده بود.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  40 دقیقه مباحث مطرح شده: مرحوم بحرانی می گوید: که سخن پیرامون فنای شهودی است یعنی شخص به مرتبه ای از معرفت می رسد که در هر چیزی قدرت خدا و عظمت خدای متعال را می بیند؛ خلق را به خدا می بیند نه این که خدارا به خلق بشناسد که فنای مشیتی برای او اتفاق می افتد که جز خواست خدا خواستی ندارد که این درمراتب عالی معرفت شهودی ویقین قلبی است که جز در پیامبران و اوصیائش تحقق نمی یابد.
در ادامه پیرامون دعای ۴۴ صحیفه ی سجادیه، نه نکته در ارتباط با ورود به ماه مبارک رمضان توضیح داده می شود.

 


 


جلسه سیزدهم - تاریخ: 1396/4/1

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  57 دقیقه مباحث مطرح شده:
نقد و بررسی آرای:
00. ملاهادی سبزواری
00. اسماعیل نوری طبرسی
در خصوص معرفت الله و تفاوت این آراء با احادیث و روایاتی که در مبحث توحید امامیه وارد شده است.
تمام مباحث و براهین فلسفی برای اثبات صانع کاربرد دارند و در معرفت الله نقشی ندارند و این لفظ، یک غلط مصطلح است.
معرفت خداوند، صنع الله است و در وجود انسان نهاده شده است و تنها با تذکر قابل بازیابی است.
بیان یک نکته کلیدی: معرفت الله از غیر مکتب اهل‌بیت علیهم السلام زمینه غرور و خودبینی است و معرفت الله شیعی و توحید امامیه از منبع مکتب اهل‌بیت علیهم السلام موجب پی بردن به فقر ذاتی انسان در برابر خالق
تاکید بر شکرگزاری و فرهنگ سازی برای آن و تاثیرش در جریان برکت و آرامش در زندگی
بررسی آرای:
00. میرزا مهدی اصفهانی در خصوص معرفت الله و خوانش برخی از جملات ایشان
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  34 دقیقه مباحث مطرح شده: ادامه بررسی آرای میرزا مهدی اصفهانی در زمینه نقد نظریات فلسفی درباره معرفت الله و بیان آموزه های اهل‌بیت درمورد معرفت الله
حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: «مسلمانها! بجنبید. زمان کوتاه، راه طولانی و در پیش روی شما گردنه هایی است که فقط کسانی از آنها عبور می‌کنند که بارشان سبک باشد.»

 


 


جلسه ی هجدهم - تاریخ: 1396/5/12

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  44 دقیقه مباحث مطرح شده: 00. سید هاشم حسینی تهرانی (متوفی ۱۴۰۲)
بحث و بررسی روایی راجع به خداشناسی عقلی
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  16 دقیقه مباحث مطرح شده: ادامه ی سخن از قسمت اول
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  36 دقیقه مباحث مطرح شده: نکاتی پیرامون امام رئوف حضرت رضا علیه السلام به مناسبات ایام ولادتشان

 


 


جلسه ی نوزدهم - تاریخ: 1396/5/26

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  93 دقیقه مباحث مطرح شده: خلاصه و مروری بر جلسات گذشته
توحید چند بخش دارد و ما به یک شاخه ی معرفت الله بلالله می پردازیم.
نگاه کارکردی و عملگرایانه به دین اشتباه است.
حقیقت توحید کجای زندگی ما است؟ ...
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  34 دقیقه مباحث مطرح شده: حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام مى فرمایند؛ ایمان چهار رکن است ...
راضی به قضای خدا بودن یعنی چه؟ قضا و قدر خدا در عالم تکوین به چه معناست؟
یکی از مراتب سلوک مرتبه رضا به قضای خداوند است.

 


 


جلسه بیست و یکم - تاریخ: 1396/6/13

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   26 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   29 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  24 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت چهارم
  55 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه بیست و سوم - تاریخ: 1396/6/30

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  50 دقیقه مباحث مطرح شده: ۲۴: میرزا جواد آقای تهرانی (متوفی ۱۴۱۰)
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  43 دقیقه مباحث مطرح شده: توضیح در خصوص سوالی که درباره رضایت پیامبر و حضرت فاطمه سلام الله علیهما و علی آلهما، درباره شهادت امام حسین علیه السلام پرسیده شد و بحث درباره مقایسه علم خدا با علم بشر و موضوع جبر و اختیار
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  12 دقیقه مباحث مطرح شده: ادامه مباحث اخلاقی در خصوص آداب خوردن و خوابیدن و آشامیدن

 


 


جلسه بیست و نهم - تاریخ: 1396/9/16

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  21 دقیقه مباحث مطرح شده: 00. محمدتقی مصباح یزدی
باید سعی کنیم بین محتوای گفتار و شخصیت ها تمایز قائل شویم. لازم است محققانه و با نقد و بررسی گفته ها و محتوای کلام و بررسی مطابقت آن ها با آیات و روایات به صحت کلام افراد پی ببریم. در حقیقت آزادگی و حریت علمی در این است که با تمام احترامی که برای شخصیت ها قائل هستیم بتوانیم گفتار و محتوای کلامشان را نقد و سره را از ناسره تشخیص دهیم.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت سوم
  68 دقیقه مباحث مطرح شده: توضیحی پیرامون برهان صدیقین
برای تشخیص صحت یا سقم این برهان باید گفت که بدون شک هستی وجود دارد. وجود شأنی از شئون خدای متعال است و نباید خداوند را برابر با وجود درنظر گرفت.
نتیجه ی این برهان با مبانی قرآن و روایات نمی خواند چرا که برهان صدیقین وجود را برابر با خداوند می داند ولی قرآن و روایات خداوند را برتر از وجود می داند.

 


 


جلسه سی ام - تاریخ: 1396/9/23

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  51 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
 

جلسه ی سی و هفتم - تاریخ: 1396/11/26

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  38 دقیقه مباحث مطرح شده: توضیحی در مورد عبارت: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (سوره ی ابراهیم،7)
و تبیین معرفت بسیط، معرفت ترکیبی ومعاینه عندالموت
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   27 دقیقه مباحث مطرح شده:  

 

جلسه ی سی و هشتم - تاریخ: 1396/12/3

دانلود فایل صوتی   66 دقیقه مباحث مطرح شده: در بحث تذکر در مکانیزم معرفت الله بالله:
گام ۱- انقطاع - اختیاری یا اضطراری
گام ۲- آیات الهی یا در مقام تذکر به عنوان استدلال یا در مقام پایان عذر و حجت آوردن به عنوان احتجاج.   
۳- عبادت عامل توجه به معرفت فطری است.
             
             


 

جلسه چهلم - تاریخ: 1396/12/25

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  42 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: