رشد عاطفی نوجوان
مخاطبان، کمک دبیران راهنمای دوره ی متوسطه ی 1، مدارس نیکان، احسان، صلحا، پیام هدایت و علوی

« شامل فایل های صوتی و تصویری »
 
     
 
     


 
جلسه اول - تاریخ: 1395/3/6

دانلود فایل صوتی    83 دقیقه مباحث مطرح شده: بررسی اجمالی نظرات داماسیو.
وی اعتقاد دارد هیجانات پاسخهایی طبیعی هستند.
مغز می‌تواند پس از مشاهده ی محرک‌ها تصمیم گیری کند و در نتیجه رفتاری از فرد سر بزند.
احساسات و عواطف بعد از شکل گیری هیجانات به وجود می آیند.
هیجانات منبع شادی و رضایت از زندگی هستند.
اکثرا نوجوانان روابط عاطفی مثبت خود را با والدین ادامه می‌دهند در حالیکه برداشت ما اینگونه نیست!

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1395/3/13

دانلود فایل صوتی   82 دقیقه مباحث مطرح شده: بررسی و پاسخگویی به سوالات جلسه قبل.
در همه واکنش‌های افراد عاطفه درگیر نمی‌شود، بلکه این واکنشها از احساس آنها سرچشمه می‌گیرند.
در حیطه هیجانات سه مرحله مشخص داریم: شناخت خود، کنترل هیجانات (مهم و مغفول)، اختلالات در رشد هیجانی.
باورهای ما در بروز هیجانات مؤثرند.
ظرفیت روانی هر فرد نشان‌دهنده ظرفیت وی در تحملِ تغییرات فیزیولوژیکی و عکس العمل در برابر آنهاست.
تفاوت افراد در میزان ظرفیت آنان در پذیرش یک فشار است.
ما ظرفیت روانی فرزندمان را می‌سازیم.
برخی خانواده‌ها در دوران نوجوانی فرزند، هیجان محور می‌شوند و این به دلیل عدم تمرکز خانواده بر حل مشکل است.
چند نکته کلیدی مورد بحث: محیط امن، تجربه‌های لذت‌بخش و روابط بین فردی صمیمانه

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1395/3/20

دانلود فایل صوتی   66 دقیقه مباحث مطرح شده: هنگام تشویق باید هدفمندی داشته باشیم و عامل تشویق باید ذکر شود.
پذیرفتن به معنای مواجهه با حقیقت است نه خمودی، باید با حقیقت مشکل روبرو شد.
محبت قدرتمندانه شفا می‌دهد. سرکوفت راه حل مشکلات نیست، بهتر است فرد در مسیر محبت قرار گیرد تا خود کمبودهایش ‌را حبران کند، محبت عرصه ی چاره سازی است.
مدل دریافت محبت، در افراد مختلف است ولی همه نیاز به دریافت محبت دارند.
باید بتوان با هیجانات مختلف که برخی شان نیز منفی هستند سازگارانه عمل کرد.

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1395/3/27

دانلود فایل صوتی   72 دقیقه مباحث مطرح شده: با شناخت اولیه نسبت به حالتهای هیجانی می توان برخی رفتارها را پیش بینی و تحلیل کرد.
ترس یکی از قدرتمندترین هیجانات است. به عنوان یک مربی باید دقت داشت که فرد از روی ترس به ما نزدیک می‌شود یا این صمییت علت دیگر دارد!
تحقیقات و بررسی ها نشان داده اند که نوزادان فقط در دو مورد واکنش‌ ترس از خود نشان می‌دهند. یعنی بقیه ترسها اکتسابی بوده و ما آنها را در طول زندگی آموخته ایم.
برای ترس تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد.
فرهنگ ما بین ترس و پرهیز تفاوت قائل است.
نوجوانان نگران پذیرش، تاثیر و مقبولیت خود در ارتباط با دیگران هستند.
نگرانی و اضطراب در بررسی حالات بازدارنده بسیار مهم هستند.
تحقیر شدن و ندیده گرفته شدن را نباید دست کم گرفت،حداقلِ اتفاق در تحقیر شدن آزردگی است، و این زمینه ساز برخی احساسات منفی است.

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1395/4/3

دانلود فایل صوتی   70 دقیقه مباحث مطرح شده: توجه به اهمیت رشد عاطفی نوجوان هدف اصلی این مباحث بوده است.
همراه و یا حتی قبل از قضاوت رفتارها، باید به ریشه ی آنها توجه داشت.
توجه‌ و حتی ارتباطی بسیار مختصر با افراد فراموش شده کمک بزرگی به آنان بوده و اهمیت زیادی در رشد و پیشرفت آنان دارد.
یکی از عوامل رشد سالم عاطفی بچه‌ها، کانون گرم خانواده است.
هیجان‌های خصمانه‌ی نوجوان گاه در قالب فعالیت‌های فیزیکی نمایان می‌شود و گاه بدون بروز ظاهری تنها به بد‌عُنقی و کناره‌گیری ختم می‌شود.
گاهی متانت نیز نوعی بروز پرخاشگری همراه با اضطراب که واقعا نشانه ی یک آرامش درونی نیست.
ما بزرگ‌تر‌ها گاهی اتفاقات و واکنش‌های هیجانی کوچک را تبدیل به فاجعه می‌کنیم و گرمی ارتباط را به هم می‌ریزیم.
کسانی که عصبانیت برایشان تبدیل به یک ویژگی بارز شده، اظهار می‌دارند دوران رشدشان را در خانواده‌ای خاص که کم تحمل‌تر، نامنسجم‌تر، و ناسازمان‌یافته‌تر از بقیه بوده، گذرانده‌اند.
کسانی تنش بیشتری دارند که جایی برای دیده‌شدن و بروز خود ندارند.