عوامل مؤثر در عدم جذب نوجوانان، نسبت به جلسات منظم مذهبی

جلسه اول - تاریخ: 1395/11/5

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  42 دقیقه مباحث مطرح شده: تاثیر گذاری بر قلبها و هدایت انسانها امری بسیار ارزشمند و کاری بس گران سنگ است، که تنها به امید و لطف خداوند منان مقدور و قابل اجرا است.
در این راستا مهارت در گفت گویی اثر بخش می تواند یکی از کلیدی ترین داشته های ما باشد که همچون دارویی شفا بخش جذابیتِ داشته های علمی ما را دو چندان می کند.
از اصولی که می توان از آن برای جذب نوجوانان یاد کرد:
اصلِ جذابیت های  ظاهری در پوشش، و نحوه ی آراستگی و ظاهر مربی است.
منظور از آراستگی این مطلب است که ظاهر  مربی نه آن قدر بی نقص و دست نایافتنی باشد که متربی با دیده ی حسرت به او بنگرد و نه آن قدر حقیرانه که با دیده ای تحقیر آمیز نگریسته شود.
از دیگر اصولی که موجب جذب نوجوانان می شود انتقال فضای معنوی از طریق مباحث علمی و پرهیز از فضای احساسی در این مباحث می باشد.
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
  54 دقیقه مباحث مطرح شده: در عدم جذب نو جوانان نسبت به جلسات منظم  مذهبی می توانیم این سوال را از خود بپرسیم که آیا ما به عنوان یک مربی به میزان کافی از روحیات این دوره ی سنی با اطلاع هستیم؟ مطالعه ای داشته ایم و یا ساعاتی را در کارگاهایی با این مضمون گذرانده ایم؟
گاهی وقتها خود مربی نیازمند کمک است و حتی نزدیکان ایشان از ایشان گله مند هستند.
مطلب دیگری که موجب عدم جذب نوجوانان به جلسات منظم  مذهبی می شود آن است که گاهی مربی می کوشد تا به صورت دفعی حجم کثیری از اطلاعات را به مخاطبان منتقل کند.
برای ایجاد فضای مناسب و درک بهتر شرایط مخاطب مناسب است حتما جلسه ای قبل از شروع کلاس برای معارفه وقت بگذاریم و  این موضوع را باور داشته باشیم که هدایت دست خداوند است.