والدین مؤثر و نیازهای فرزندان در دوره ی دبستان
مخاطبان، پدران و مادرانِ دانش آموزان پیش دبستانی امام صادق علیه السلام

جلسه اول - تاریخ: 1396/2/10

دانلود فایل صوتی   76 دقیقه مباحث مطرح شده: از فواید شناخت مراحل مختلف رشد، آشنایی با آن مقطع و آماده شدن برای ورود به آن دوره می باشد.
از آن جا که دوره ی دبستان یعنی همان دوره ی سوم کودکی از جمله کم تنش ترین دوران زندگی است و یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی که آموختن پایه است، در این مرحله رخ می دهد، این دوره مرحله ای حساس برای میل به پیشرفت و هم چنین مرحله ی نهادینه شدن عادتها و دوره همانند سازی و خلاقیت برای فرزندان شناخته می شود.
شایسته است هر پدر و مادری نسبت به شناخت این مرحله رشدی، آگاهی پیدا کند.

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1396/2/24

دانلود فایل صوتی   89 دقیقه مباحث مطرح شده: دوره ی دبستان، دوره ای است که فرزندانمان پس از گذر از تنشِ اولیه ی پیش از ورود به مدرسه، در موقعیت آموزش قرار می گیرند.
در این مرحله ی رشدِ فرزند والدین باید مترصد باشند که هر روز برای فرزندشان چه موقعیت جدیدی است و‌ چه قدم نویی می توان برداشت و چه مهارت جدیدی را به او آموزش داد.
والدین با آگاهی از مهمترین مراحل رشد در این دوره، می توانند به این مهم دست یابند.

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1396/2/31

دانلود فایل صوتی   95 دقیقه مباحث مطرح شده: یکی از روشهای قابل استفاده برای آموزش مهارتهای مختلف و انتقال مفاهیم مهم و اساسی در سنین دبستان، استفاده از بازیهای متناسب با این دوره سنی است.
از طریق آموزش مهارتِ بازیهای مختلف به کودکان، می توان اعتماد به نفس آنها را در جمع گروههای دوستانشان افزایش داد.
والدین از طریق شناخت بازیهای متناسب با این گروه سنی و تنوع دادن به این بازیها به آسانی می توانند به این مهم دست یابند.