اصول فرزند پروری
مخاطبان: مادرانِ دانش آموزانِ پیش دبستانی و سال اول و دوم دبستان دخترانه ی هدی

جلسه اول - تاریخ: 1392/8/15

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1392/9/20

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1392/10/18

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1392/11/23

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1392/12/14

دانلود فایل صوتی    دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل PDF