تربیت آگاهانه

 
رشد توان مغزی کودک وابسته به چیست؟   کتابِ کودک
  مغز انسان به شکل منحصر به فردی برای بهره بردن از تجربه ها و آموخته های نخستین سالهایِ عمر او خلق شده است! ...     نوزادان و کودکان سنین پائین‌تر در مرحله‌ای از رشد و تکامل قرار دارند که باید با اطراف خود ارتباط برقرار کنند و تنها کتاب‌های چاپ شده از طریق لمس و مشاهده ی مستقیم تصاویر این قابلیت را در اختیار کودکان قرار می‌دهد.
         
کتاب و بازی های رایانه ای!    
  همیشه برای این اقدامات اساسی بهانه هایی از جنس مسائل اقتصادی، فرصت و ... خود نمایی می کند ولی کار اساسی را در همین فراز و نشیب ها و بهانه ها می توان به ثمر رساند. به یاری خدا و استعانت از اولیایش!