آرامش بخشی در خانواده
 
جلسه ی خانوادگیِ ریحانه النبی سلام الله علیها


آرامش بخشی در خانواده
جلسه ی خانوادگیِ ریحانه النبی سلام الله علیها
برگزار شده در بهار 1397

وجود جلسات خانوادگی با محوریت یک بزرگتر یا یک دغدغه مند، خصوصاً در خانواده های مشهور به تدین متعارف است؛ اما اینکه این برنامه ها چقدر استوار بماند و یا چه میزان موجب بهره و استفاده شود وابستگی زیادی به مدیران محتوایی آن دارد.

یکی از این جلسات هم که در شهرک گلستان (تهران) تشکیل می شد، تصمیم گرفت تا دو جلسه مباحث روانشناختی ای را بر پایه ی آرامشِ در محیط خانواده مورد توجه قرار دهد که توفیق حضور آن نصیب حقیر شد.

برای این خانواده و دیگر تلاشگرانِ عرصه ی صله ی رحم و گرم نگه دارندگان محیط های خانوادگی آرزوی سعادتمندی در دنیا و آخرت دارم.