تحلیلی بر شادابی و رضایت در زندگی مشترک
مخاطبان: مادرانِ دانش آموزانِ مقطع متوسطه، موسسه ی پسرانه ی حامد

جلسه اول - تاریخ: 1394/8/19

دانلود فایل صوتی   61 دقیقه مباحث مطرح شده: توقف هر تغییری به انتظار تغییر در شریک زندگی، به معنای تصمیم قاطع برای عدم بهبود و ارتقای شرایط است.
تلخ کامی در  تربیت فرزندان در حالی که برخی نویسندگان تربیتی که البته رویکرد های دینی هم دارند، مدعی هستند که بیش از هشت صد روش تربیتی وجود دارد، می تواند ریشه در نا بهبودی و نقص در  کیفیت و جستجوی والدین داشته باشد.
پی گیری و صبری حائز اهمیت است که فعالانه باشد.
شادابی از آن نظر مورد استقبال است که مولد شوق بیشتر، خانواده ی گرم تر و در نهایت پویاتر و کارآمدتر است .
می توان چهار رویکرد برای خانواده تعریف نمود: رویکرد جنسی، رویکرد تداوم نسل، رویکرد مشارکت در زندگی و رویکرد سکونت و تربیت.

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1394/9/3

دانلود فایل صوتی   66 دقیقه مباحث مطرح شده: تنظیم دیدگاه نسبت به ازدواج و خانواده و مهیا ساختن حریمی همراه با تقدس بدان معنا که در این مکان باید هایی هست که مثلا صدای همسران از مرتبه ای بالاتر نمی رود و توجهات و تفریحات به احترام این فضا (حریم خانواده) انتخاب می شوند و پیش از پیش آمد، مورد برسی قرار  می گیرد.
نکته ای بسیار مورد توجه، مقدم بودن هیجانات فردی بر آموزش است که اگر افراد از نظر عاطفی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند می توانند سختی ها و تنش های پیش آمده را در فضای شاداب و قابل تحمل تری بگذرانند. این قسمت دارای شاخصه هایی است که از این شاخصه ها می توان به ارتباط کلامی محبت آمیز، قدر دانی از تلاشهای یکدیگر و با خبر بودن از مشکلات هر فرد را نام برد.

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1394/9/3

دانلود فایل صوتی   51 دقیقه مباحث مطرح شده: از عوامل گفتاری و رفتاری که باعث ارتقاء سطح کیفی در زندگی می شود، اعلام مقبولیت همسرانه است که در این راستا پر رنگ نکردن هر گونه جایگاه مثبت و یا منفی اطرافیان در مقابل همسر توصیه می شود.
از عوامل رفتاری موثر، استقبال از همسر و از عوامل عاطفی لازم، توجه به اهمیت  فضای عاطفیِ دو نفره و همسرانه است که گاه به جهت مسائل مربوط به فرزندان و احساس عدم لزوم، مورد غفلت قرار می گیرد.

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1394/9/17

دانلود فایل صوتی   70 دقیقه مباحث مطرح شده: تمرکز فکر و نیروی روانی در چهار چوب خانواده باعث محکم شدن اصول ارتباطی در بنیان خانواده می شود.
حاصل کارکردهای مثبت یک خانواده، و پویایی و بازدهی بالاتر است که در ذیل آن  حمایت، مراقبت، جامعه پذیری و تعاملات صحیح اجتماعی نیز به شکل متناسب و معقول شکل می گیرد.

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1394/9/17

دانلود فایل صوتی   79 دقیقه مباحث مطرح شده: قسمتی از تامین عاطفی همسر از طریق ارتباط جسمانی به موقع و آگاهانه است، که این مقوله اقدامی متفاوت از روابط زناشویی است.
حفظ و ارتقاء شادابی جسمی و روحی و خلاقیت در یافتن راههای جدید، گام مهمی در اداره ی مطلوب فضای خانواده است.
توجه به فضای مردانه و حفظ (و در برخی موارد ایجاد) اعتماد به نفس لازم و اطمینان شوهر از این که مسوول خانواده و قوام و موجب آرامش دورن خانه است از نیازهایی است که همسران را به محیط خانواده دل گرم تر می کند.

 


 


جلسه ششم - تاریخ: 1394/10/15

دانلود فایل صوتی   71 دقیقه مباحث مطرح شده: تقریبا همه ی افراد علاقه مند به تشویق و تکریم هستند، همان گونه که خود ما چنین نیازی را در خود می یابیم، پس توجه به این مطلب در روابط همسارانه می تواند پاسخگویی به یک نیاز قلمداد شود. (البته در دستورات اخلاقی می توان نفس تربیت شده را فاقد نیاز به توجه مخلوقات دانست، چنی افرادی جز جلب رضایت خدای متعال و اولیای او هدفی ندارند و از اقبال و ادبار خلق آشفته نمی شوند).
توجه به ویژگی ها و نیازهای شخصیتی همسر امری است که موجب بهروزی و شادکامی همسران می شود. دیده شدن علاقه مندی های همسران اتفاقیست که می تواند لذت درک شدن را به ارمغان بیاورد و یکی از دلایلی که در دوران سالمندی ارتباط های همسران قطع می شود عدم برقراری ارتباط عاطفی مناسب در گذشته است.

 


 


جلسه هفتم - تاریخ: 1394/10/15

دانلود فایل صوتی   61 دقیقه مباحث مطرح شده: در یک آماده سازی مطلوب ،در خانواده و برای یک تحول ارتباطی، اطمینان پیدا کردن از سلامت روحی و روانی حائز اهمیت است. در این موقعیت ها حل کردن مشکل موجود و پس از آن پرداختن به روابط بین فردی توصیه ی مهمی به شمار می رود.
مبحثی به نام پدیده ی انتقال و درک و تشخیص آن می تواند در مواردی کمک کننده باشد.
از عناوین دیگر در قسمت عاطفی هیجانی توجه به به حفظ و تامین پایگاه اجتماعی است که در این بخش پیامد قطع ارتباطات عاطفی نیز مورد توجه است.