گفتگوی مؤثر با پسران نوجوان و پدرانشان

مخاطبان، مادران دوره ی متوسطه ی 2 - مجتمع پسرانه ی نیکان


گفتگوی مؤثر با پسران نوجوان و پدرانشان

در آن زمان دوست عزیزم آقای محمدرضا کمن، مسؤولیت دفتر مشاوره ی دبیرستان نیکان را بر عهده گرفته بود؛ سال تحصیلی 94-1393.
پیشنهاد برگزاری مجموعه جلساتی را برای مادرانِ داوطلب با موضوع ارتباط مؤثر با فرزندان داد که با توجه به اهمیت ارتباط با همسران رویکردی مشترک برگزیدم؛ با پسران نوجوان و پدرانشان.

برخی جلسات را ضبط تصویری کردند و احتمالا فایل صوتی اکثر جلسات هم موجود است اما اقدامی برای دریافت و تدوین آن نکردم.
مادرانی که آمده بودند فعال بودند ولی ظاهرا تعداد زیادی (به نسبت دانش آموزان متوسطه ی 2) احساس نیاز نکرده بودند؛ از شواهد معلوم بود که خود مدرسه هم تلاش لازم برای حضور حد اکثری خانواده ها نداشته است!
10 جلسه ی حدوداً 90 دقیقه ای.