ارزیابی کتابی در موضوع «تربیت جنسی فرزندان»

کتابی تدوین کرده ام که نام اولیه ی آن را گذاشتم «مبانی پیشگیری از اختلالات جنسی در کودکان و نوجوانان»؛ حدود 300 صفحه شده و نیاز به یک فرصت بی حاشیه و بی مراجعه دارد که سامان نهایی یابد.
یکی از کارهایی که به ذهنم رسید و الحمد لله حاصل شد دعوت از تعدادی افراد علاقه مند به کارهای علمی بود که بخشهایی از کتاب را نزدشان ارائه دهم و دیدگاه هایشان را جویا شوم. این کار در پائیز 1396 و در طی 16 جلسه میسر شد؛ 16 جلسه که آماده سازی محتوا، ارائه و تحقیقات بعد از آن بیش از 45 ساعت وقت گرفت.

 
ضبطی از طرف بنده صورت نگرفت ولی چون عمدتاً اعلام نظر و بحث بود، پیگیر فایلهای ضبط شده توسط حاضران هم نشدم.
امیدوارم خدای متعال کمک کند تا این تلاش مکتوب در اولین فرصت به یاریِ خانواده های دغدغه مند در عرصه ی شرایط کنونی تربیت باشد.