کلاس تدریس «کتاب عقل و جهل» اصول کافی
 
مدرس محترم جناب آقای سیدرضا میرغنی
زمان برگزاری 1375 و 1376
زمان صرف شده حدود 40 ساعت

جناب آقای میرغنی، دانش آموخته ی دانشگاه  امام صادق علیه السلام بودند و در آن زمان در مرکز پژوهشهای مجلس فعالیتهایی داشتند.
بیان شیوا، دقت در گفتار و تقوای ایشان از ویژگی هایی بود که بر غنای مباحث علمی کلاس افزون بود.
آشنایی بنده هم با ایشان از یک مراجعه ی ساده به استاد گرامی جناب آقای مهندس مهدی تفتی آغاز شد. در آن زمان مشغول خواندن کتابی در موضوع توحید بودم و سوالاتی برایم پیش آمد. بعد از چند جلسه که خدمتِ آقای تفتی رفتم، ایشان گفتند می توانید این مباحث را کمی پایه ای تر از آقای میرغنی بشنوید و اینگونه شد که ضمن شنیدن پاسخ برخی سوالات، بخش «کتابِ عقل و جهل» اصول کافی را هم خدمت ایشان درس گرفتم.
فرمایشاتی هم به مناسبت های ایام (ولادتها و شهادتها) می فرمودند که آنها هم مغتنم بود.
از بهره های دیگر این کلاس خواندن بخشهایی از کتاب شریف مکیال المکارم بود. در هر جلسه قسمتهایی از کتاب را می خواندیم و ایشان توضیحاتی می دادند. بخشی از حاشیه های نوشته شده در کتاب مکیالم، ثمره حضور در آن کلاسهاست.
بعد از چند جلسه، دوستانی را هم دعوت کردم که برخی از آنها بعدها در مسائل مختلف زندگی شان نیز با ایشان مشورت می کردند.