مجالس حسینی- دهه دوم محرم. دو مجلس در موضوع بلا. بلایا سه دسته اند ۱-؟؟؟؟ ۲- نعمت هایی که در ظاهرش نعمت است ولی حقیقتش بلاست. 3- بلایای برخاسته از گناهان خودمان. راه های نجات از بلا ۱-محبّت اهل بیت ۲- دعای ایشان پیرامون ما (ماجرای رمیله) ۳- منطق و استدلال در کنار رفتار محبت آمیز۴- جوابی که در برابر توسلات به ما می‌دهند. فَاِنَّ الجوابَ یأتیک...!  مجالس حسینی- آقای فائق. جلسه یک مسجد اعظم. دهه سوم محرم. 20/6/99- پانزده باب از انواع معاملات هست. در همه ی آنها به دو جهت باید توجه داشت: الف- اصل قرارداد معصیّت است یا جایز است؟! مثلاً فروش سگ غیر شکاری که اصل آن معصیت است. فروش خود شراب، ولو اگر بعد از این قرارداد توبه‌کنم، اصل این کار معصیت است. به این می‌گویند جنبه ی تکلیفی معامله. ب -هر عقد قرارداد قصدی در تملک دارد. زمان پرداخت هزینه و موضوع معامله باید روشن باشد. آیا این معامله مورد تأیید شریعت هست یا نه! این جنبه ی وصفی معامله است. اگر معامله صحیح نبود تصرف در مال یا آن جنس حرام است. توضیحات آیه ۲۸ سوره کهف. انس گرفتن مراتبی و باید و نبایدهایی دارد که در نظر برخی فقها اساساً در این زمینه معتقدند مباح نداریم. انسان نیاز به معاشرت دارد. معاشرت حرام. معاشرت واجب. معاشرت مطلوب. معاشرت نامطلوب. معاشرت حرام یعنی معاشرت هایی که بُریر سیّدالقرّاء شهر کوفه شناخته می‌شد. در آن زمان قاری قرآن بودن یعنی آموزش قرآن به مردم که اکثراً بی سواد بودند. ابو هُریث: طیب ماییم و شما خبیثید.