مجالس حسینی- 21/6/99- آقای فائق مسجد اعظم – ابتدا توضیحات مهم و جالبی در مورد افراد ورشکسته و به اصطلاح فقهی مُفَلِّس دادند که فکر می کنم تقریباً تمام افراد ورشکسته ی جامعه ی امروز هیچ اطلاعی از این مطالب ندارند. بعد توضیحاتی پیرامون آیات مربوط به ماجرای حضرت موسی و جناب خضر علیهما السلام در سوره ی کهف داند. جناب خضر پیامبری است که ملقّب به خضر است. نام دیگری دارد. وجه این نام گذاری پینه ای بوده است که ایشان داشته اند. که به نشانه ی من عندالله بودنشان گاهی زمین ها یا چوب های خشک را سبز می کرده اند. آیه ی شصت و پنج سوره ی کهف – در روایت دارد که جناب یوشع بن نون هم همراه جناب موسی بوده است. نکته ی مهمی است که در آن رتبه ی علمی که حضرت موسی دارد برای کسب علم در مقابل جناب خضر تواضع می کند. سوره ی کهف آیه ی چهل و شش. در روایات دارد آن بچه ای که د راین ماجرا کشته شده بود پسر بود اما خدا جایگزین پسر به پدر و مادر او دختری داد که هفتاد پیامبر از نسل آن دختر پدید آمدند. از مطالب این ماجرا معلوم می شود که خدا گاهی به چیزی امر می کند که ما هر چه فکر می کنیم نمی توانیم حساب و کتاب آن را درک کنیم. گاهی ما حکمت حکم خدا را درک نمی کنیم. امّا به ما هم خیلی فشار نمی آید. مثلاً اینکه بگویند فلان ماهی فلس ندارد و نخورید، عده ی زیادی از متدینین تسلیم خدا می شوند. اما کمی که کار جلو می رود، بعضی دستورات کار را سخت تر می کند و حالا برای اطاعت الهی مرد می خواهد. این ماجرا یک نکته ی مهم دارد که مربوط به امام زمان علیه السلام است. اوائل غیبت آن بزرگوار شیعه خیلی در این موضوع دچار مشکل شده بود و حتی عدّه ای از دین خارج شدند .از فرمایشات حضرت صادق علیه السلام این استناد می شود که غیبت آخرین حجّت خدا دو نوع حکمت دارد که به برخی از دسته ی اوّل اشاره شده است .(ترس از جانشان) دسته ی دوّم دسته ای است که جز پس از ظهور حضرت آشکار نخواهد شد. {کتاب نوید امن و امان در این موضوع خواندنی است و خوب است} صبر بر عقیده ی به امام زمان علیه السلام که مورد طعن دشمنان است خودش یک امتحان بزرگ است. مشهور است زیارت ناحیه منتسب به امام زمان علیه السلام است.