سخنرانی های اعتقادی اخلاقی (آقای فائق) - (1399-1390)

از زمان حضور جناب آقای حاج شیخ صادق فائق در مسجد اعظم قلهک (تهران) توفیق یافتم که همراه خانواده و گاهی تنها در سخنرانی های اعتقادی-اخلاقی ایشان که معمولا در ذیل آیات تلاوت شده ی شب ها بیان می شد شرکت نمایم.
گاهی با قلم و کاغذ و یادداشت هایی از بحث و گاهی سعی در این که مستمع خوبی باشم!
انصافا دقت های ایشان در بیان احکام و استحکام سخنانشان بر مبنای قرآن و کلام معصومین علهم السلام ستودنیست.
در زمان حیات مرحوم پدر این توفیق بیشتر بود ولی بعد هم شرایط جدید موجب حذف کامل این حضور نشد.
البته در دوران کرونا و یا کسالت های گاه گاهی آقای فائق هم شرایط استفاده کم بود.
در مجموع با نگاهی بر یادداشت های به یادگار مانده از این سخنرانی ها حدود 200 ساعت از فرمایشات ایشان در سخنرانی های هفتگی شان استفاده کرده ام.