کلاسِ «توحیدِ فلاسفه»

مدرس: آقای مهندس م.
زمان برگزاری: در محدوده ی سالهای 1387 الی 1390
میزان وقتگذاری: حدود 90 ساعت

آنچه در بین اهل فضل و تدقیق مسلم است، تفاوتهای مبنایی و آشکارِ میان فلاسفه و مکتب معارف اهل بیت علیهم السلام در موضوعِ توحید است. آنچنان که عده ای در تبیین دیدگاههای فلسفی کتابهایی نوشته اند و عده ای در بحث و تحلیلِ آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام دست به قلم شده اند.
این فضای مباحثات علمی در برخی مباحث به حیطه ی صاحب نامان نیز کشیده شده و حتی جلساتِ مناظره نیز تشکیل شده است.
به هر ترتیب یکی از راههای درکِ نیکوترِ ارزش معارف الهی کمی تأمل در یافته ها و بافته های غیر وحیانی است که البته باید با تدریس استادی نقاد و توانا صورت پذیرد تا خود موجب تزلزلهای اعتقادی نگردد.

به هر ترتیب این موقعیت برای حقیر فراهم شد و دانستنی هایی را آموختم و تلاشهایی داشتم.
البته این کلاس عرصه ای برای طرح و آزمودن برخی تحلیهای پیشینم نیز بود که گاهی با مهر و گاهی با کم مهری استاد و دیگر شاگردان مواجه می شد و لزوماً پاسخهای شیرین و عالمانه و برخوردهای مؤدبانه ای را شاهد نبودم ولی گذشت! ... برای آموختن باید تلاش کرد و صبور بود! ...