کلاسِ «مهدویتِ شیعی»
 
مدرس: آقای دکتر ا. (دکترای آمار)
زمان برگزاری: در محدوده ی سالهای 1387 الی 1390
میزان وقتگذاری: حدود 60 ساعت

استادی بسیار متخلق و با وقار! اهل تأمل و تواضع!
استادی در دانشگاه که رشته ی تدریسشان کوچکترین ارتباطی با مباحث مهدویت نداشت اما با استقبالی نیکو قبول زحمت کرده تا برای ما دانشجویانشان کلاسی ترتیب دهند، در موضوعی مهم که مورد مطالعه ی ایشان در سالهای طولانی بود!
حقیقت با توجه به شبهات مختلف، کلاسی چالشی بود و شاید بیش از هر شخص دیگری من وقت کلاس را می گرفتم و گاهی بحث را به مراتب بالای صدا (!!) می کشاندم! ... اما ادبِ استاد و تواضعشان، حقیر را هم شرمنده می کرد!
آن کلاس هم تمام شد! آموخته های ارزنده ای داشت و مهر استاد خاطره ای شیرین به یادگار گذاشت! ... و کاش حلاوتِ اُنس با امام عصر علیه السلام برترین یادگار آن مجموعه بحث برای ما باشد! ... دانشجویانی که امروز از اکثر آنها خبری ندارم اما سوالاتِ بسیار و بحثهای متعدد حقیر را تحمل می کردند ... و همه در پی آشنایی بیشتر با امام مهربانی ها و افزودن توان پاسخ به شبهاتِ جامعه بودیم! ...