اولین همایش ملی «آسیب های اجتماعی در ایران»

برگزار شده در خرداد 1381
میزان وقتگذاری و حضور، حدود 4 ساعت

ظاهرا در سال 1396 نیز سمیناری با همین عنوان مجدد تشکیل شده است!
آن همایش که در سالن وزارت کشور بود برنامه ای ویژه و مفید بود. لااقل در آن زمان عرصه های جدیدی را به شکل علمی در مقابل دیدگانم گشود و مطالعه ی مقالاتش هم بسیار مفید بود.
جلد اول از مجموعه مقالات آن سمینار را برای مدرسه ای غیر انتفاعی تلخیص کردم که البته مورد استقبالشان واقع نشد! گویی در اجتماعی دیگر زندگی می کردند و مستغنی از این حرفهای علمی بودند!