کارگاه «مروری بر مفاهیم اصلی و مهارتها، در روان درمانی»

برگزار شده توسط کلنیک ت.
استادِ دوره: جناب آقای دکتر  ع. م. م
زمان برگزاری: 1395/4/2 الی 1395/12/15
میزان وقت گذاری: حدود 480 ساعت

روشن است که این حجم وقت گذاری همراه با زمان رفت و آمد به محل کارگاه و تحملِ گرما و سرما و سختی های جانبی کلاس، انگیزه ای بیش از گرفتن یک برگه ی گواهی شرکت در یک برنامه ی علمی، نیاز دارد!
گرچه اگر یک ساعت هم بود، یک فرد عاقل باید آن را به حسابِ دنیا و آخرتش می سنجید، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: أربَعَةُ أشياءَ لا يَعرِفُ قَدرَها إلاّ أربَعَةٌ : الشَّبابُ لا يَعرِفُ قَدرَهُ إلاّ الشُّيوخُ وَ العافِيَةُ لا يَعرِفُ قَدرَها إلاّ أهلُ البَلاءِ وَ الصِّحَّةُ لا يَعرِفُ قَدرَها إلاّ المَرضى وَ الحَياةُ لا يَعرِفُ قَدرَها إلاّ المَوتى. ارزش چهار چيز را جز چهار گروه نمى شناسند: [ارزش] جوانى را جز پيران نمى شناسند؛ [ارزش] آرامش (آسايش) را جز گرفتاران نمى شناسند؛ [ارزش] سلامت را جز بيماران نمى شناسند، و [ارزش] زندگى را جز مُردگان نمى دانند.

با این وصف چگونه و با چه هدف و انگیزه ای می توان عمرِ بی بازگشت را به چنین حجمی صرف کاری نمود! ...
آنچنان که گاهی گام در مسیر کلاس و بهره از استادی نهاده ام ولی با گذشت پنج یا شش جلسه در محاسبه ی عمر وامانده و کار را رها کرده ام! ... که خدایا! نمی توانم جواب این ساعاتم را بدهم! این کلاس گرچه برایم بهره هایی دنیایی دارد ولی به حساب آنچه می دانم در کفه ی ترازوی تو گرفتارم می کند! ...


خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم
دیبا نتوان کردن ازین پشم که رشتیم

افسوس برین عمر گرانمایه که بگذشت
ما از سر تقصیر و خطا درنگذشتیم

پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

 
خلاصه آن که هر چه می گذرد به قیمت این درّ بیش تر پی می برم و حسرتم از آنچه رشته ام بیشتر می شود! دیگران را نمی دانم که با این گذر عُمر چه می کنند و چه می سازند ولی پس هوشیار باد نوجوان و جوان! ...

به هر ترتیب این مجموعه بحث را هم گذراندم! ...
طبیعی است که جدی ترین چالشِ با اساتید در حیطه هایی است که یا از یک بحث علمی بزرگ راهی در میانه ی شریعت الهی می سازند و یا با استناد به گفته ای و نیم فرضیه ای، سازه ای از شریعت احمدی صلی الله عیله و آله را ویران می کنند!
و الا این که بندورا اول کدام نظریه اش را مطرح نمود، گوردون آلپورت پدر روانشناسی شخصیت بود یا پیش از او کسانی دیگر نقش پدری داشته اند و ویکتور اسکومین چگونه از آن نتایج چنین نتیجه ای را گرفت چندان قیل و قال ندارد!

مطالب خوب بسیاری در این کارگاه آموختم و غیر از حدود 50 صفحه ای که در دفتری یادداشت نمودم، در فرصتهای ممکن، مطالب را در خود کلاس در فایلهای تنظیم شده ی لب تاپ (که برای موضوعات روانشناختی آماده شده بود) ثبت نمودم.

چند خطی از برخی مطالب این وقت گذاری را تقدیم می کنم:

1. گرچه نمی شود بخشهای مختلفِ سیرِ یک درمان را تفکیک نمود، ولی مشاوره باید بداند که هر سوالی که می پرسد بابت چیست؟
2. مراحل یک مشاوره: رابطه، تکنیک، شرح حال، تشخیص، مداخله/درمان.

3. مداخله معمولاً تلخ است و زمانی به شیرینی منتهی می شود که مسیر به خوبی طی شود.
Treatment این واژه فنی معادلِ واژه درمان است. رفتار، معامله، علاج، درمان، معالجه
4. در رابطه، انگیزه و هدفِ مراجع و روانشناس باید هم جهت باشد.

5. منظورمان در این جا یک رابطه ی منطقی و عاطفی است.
6. برای بهبود در رابطه باید ابتدا یک خودآگاهی برای مشاوره وجود داشته باشد. این خود آگاهی می تواند به شکلی تحولی باشد. حتی جنبه های قالبی فرهنگ را هم باید توجه کرد.
نوع مصاحبه و چگونگی مصاحبه هم در نوع رابطه موثر است.

7. نوع مصاحبه و چگونگی مصاحبه هم در نوع رابطه موثر است.
8. فرار از محیط خانواده به بهانه کار، یک نوع پرخاشگری است.

9. در مشاوره باید آنقدر دقیق باشید که چیزی را دوباره نپرسید!
10. گاهی خوب است یک روانشناس خودش به یک همکارِ دیگر مراجعه کند؛ می تواند همه ی مشخصات را بسازد ولی مشکل واقعی باشد. در جایگاه مراجع نشستن خودش آموزنده است و این جا می توان مشکل را از منظر فرد مقابل هم دید!