دوره ی «رفتار درمانی شناختی برای اختلال وسواسی - اجباری»

برگزار شده توسطِ مرکز مشاوره ی دانشگاه تهران
استاد بحث: دکتر ح.
برگزار شده در بهمن 1387
میزان وقتگذاری: حدود 16 ساعت

حضور افرادِ کار کرده در حیطه ی وسواس که اکثراً مدرک کارشناسی ارشد داشتند در سطح علمی کلاس مؤثر بود و البته سرعت بحث را هم غیر قابل کنترل کرده بود!

این استاد را در موقعیت های دیگر هم تجربه کرده ام و با دیدگاههای فکری و اعتقادی و حتی اجتماعی اش آشنایم بنا بر این بخشی از جملاتش را که به طعنه یا واضح بیان می کند تحمل می کردم! موقعیت کلاس امکان ورود به مباحث اعتقادی و اخلاقی را نداشت و احتمالاً وارد شونده ی به بحث متهم می شود که متن کلاس و وقت آن را به سمتی غیر از موضوع مورد توافق برده است ولی معمولاً افراد از حاشیه پرانی های استاد استقبال می کردند! 
سعی می کنم بحثهای این قبیل مدرسان را در فایلهای صوتی جستجو کنم ولی گاهی هم ناچار به حضور می شوم! ... و البته در مواردی که ممکن باشد مستقیم یا غیر مستقیم مسیر طعنه های اعتقادی و اخلاقی را مسدود می کنم و یا وارد گفتگو می شوم! ... اما این سیلِ شبهات، نارضایتی ها، طعنه ها و ... بیش از این حرفهاست! ...
 
اللهم عجل لولیک الفرج! ...