کلاس «منطق»

در سال 1375، 1376 و 1379 با دو استاد کلاس منطق گذراندم.
با جناب آقای دکتر رضا اکبری، دانش آموخته ی پر تلاشِ دانشگاه امام صادق علیه السلام که حدود 50 جلسه ی یک ساعته بود و بخشی دیگر با جناب آقای سعید انواری که شاگردیِ آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی را درکلاسهای خصوصی ایشان داشتند، با ایشان هم حدود 15 جلسه ی یک ساعت و نیمه شد! (مجموعاً حدود 72 ساعت)
 
آنچه روشن است مطالب مفیدی در این مجموعه کلاسها آموختم و البته در کنار آن کتاب منطق مرحوم خوانساری را هم خودم خواندم و اشکالاتم را از اساتیدی دیگر پرسیدم.
در علم منطق هم ایراداتی است که عده ای تدوین نموده و جزواتی هم هست که هنوز منتشر نشده است.