مجموعه مباحث «بیدار باش»

مجموعه ای جالب، نو و قابل تأمل که به لطف الهی از مهر 1384 تا شهریور 1394 در برنامه ها و جلسات مختلفی از زبان تولید کنده و تنظیم کنده ی آن استاد گرامی و فرهیخته ی ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا مؤذن شنیدم و آموختم.
مباحثی که در ابتدا شکل ساده تری داشت ولی به تدریج، عمیق تر، گسترده تر و متنوع تر شد و برخی هم با تغییر عنوان همچنان شیرینی دوباره شنیدنش را حفظ نمود.

موضوعاتی را که به طور کامل گذراندم چنین عنوانهایی داشت:
1. آینده ی یکسان ما
2. جهان دگرگون شده
3. دنیای قشنگ نو با برادر بزرگه
4. برادر بزرگه داره نیگات میکنه
5. مهندسی من
6. دنیای قشنگ نو یا برادر بزرگه
7. خانواده ی نوین
8. مهندسی روح زمان
9. دیگر عجیب نیست!
10. مهندسی مهندسین
11. ایران معدن فسفر
12. بزرگ استراتژیست
13.دین در دنیای قشنگ نو
14. فوتبال، افسون یا افیون
15. مثلث طلایی قدرت در صنعت سرگرمی
16. بدون مرز (1) - اقتصاد
17. بدون مرز (2) - فرهنگ
18. سرگرمی به رنگ زرد
19. ماساژ پیام
20.
ترس، زشت و زیبا
21. دین با محوریت سرنگ
22. در جستجوی محور مقدس
23. چهار ابر مهندس
24. گزارش طوفان

در خلال استفاده از این مباحث توفیق یافتم تا در گروه تدوین بعضی از بخشها هم شرکت کنم که پُر بود از آموزه هایی در کنار اساتید اهل اندیشه، آقای دکتر عبدالعلی موحدی، آقای دکتر سیدمحمدهادی صدرالحفاظی، آقای مهندس محمد حقی، جناب آقای استاد محسن نوری و گاهی بزرگوارانی دیگر که به شکلی عبوری شرکت می کردند.
امروزه در برخی مدارس و خارج از مجموعه های فرهنگی سیستمهایی برای تدریس برخی از این مطالب راه افتاده است و برخی تلاشها نیز به شکل کتاب وارد بازار شده است.
سوادِ رسانه ای! چیزی که زمانی در جامعه غریبه بود امروز دارای کتابها و متولیانی شده و گروههایی دولتی و غیر دولتی در این عرصه تلاش می کنند.
با یک حساب سرانگشتی فکر می کنم زمانی بیش از 800 ساعت صرف استفاده از این مجموعه و شرکت در کلاسها و جلسات تحلیل و تدوینش کرده ام که زمان قابل توجهی است. شاید ادعای گزافی نباشد که من برای آموختن این مطالب تلاش خوبی کرده ام و البته علاوه بر تدریس برخی قسمتهای آن، مطالعات متنوعی هم از کتابهای مربوطه داشته ام؛ برای تربیت خودم، رشد و آگاهی افزون تر خانواده و فرزنمانم و حتی باجناق و دوست و برادر و ...!
اما شاید دیگر نوبت کسانی باشد که اگر (!!) فکر کردند این مطالب برایشان مفید است بجویند و بپرسند!