جشن نیمه ی شعبان 1423
مهر ماه 1381


... تلاشی بود برای فراهم آوردن شرایط، جهت حضور افرادی بیشتر در مسیر خدمت به امام عصر علیه السلام
ایجاد فرصتی برای آموختن در زمان کوتاه جشن!
زمینه سازی برای مطالعه و کسب دانش بیشتر نسبت به امام مهربانی ها (به شکلی که دعوت نامه ی جشن جزوه ای بود در ارتباط با امام زمان علیه السلام و هدایای جشن کتاب های متنوعی در تحکیم اعتقادات)

و حالا همه اش شده است خاطرات شیرینِ به او اندیشیدن و برایش جشن میلاد گرفتن! ... و هنوز در فراغش می سوزیم! و کاش بسوزیم!