دعای شریف کمیل
 

فراز مدت زمان تاریخ    فایل صوتی
         
از فراز وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوارِحي  تا انتهای دعا
همراه با صدای مرحوم پدرم که در پایان دعا می کنند.
7 دقیقه 1389   دانلود فایل صوتی
           
  دقیقه     دانلود فایل صوتی
           
  دقیقه     دانلود فایل صوتی
           
  دقیقه     دانلود فایل صوتی