13 مهر 1386

فراز مدت زمان تاریخ    فایل صوتی
         
از ابتدای فراز 29 تا پایان فراز 39 9 دقیقه 23 رمضان 1434   دانلود فایل صوتی
           
از ابتدای فراز 65 تا پایان فراز 84 16 دقیقه 23 رمضان 1434   دانلود فایل صوتی