شیطان شناسی
 
کتاب شامل 14 شب سخنرانی در نیمه ی اول ماه محرم است. به قول یکی از نویسندگان، کتابهائی که تنظیم شده ی منابر است حالتی کشکول مانند دارد و البته عده ای این قبیل نوشته ها را بیشتر می پسندند.
کتاب خوبی بود. توجهات زیبائی هم در موضوع شیطان داشت و خصوصا آنچه به نظر پر رنگ می آید شرحی است که گوینده ی محترم بر برخی توصیه ها و سخنان شیطان دارند. انتظار خواننده ی کتاب آن است که عنوان کتاب به شکل جدی تری تعقیب شود اما بخش شناخت شیطان در همان شبهای اولیه کم کم جمع می شود و فضای تذکرات اخلاقی غالب می گردد؛ تذکرات و توضیحاتی که حتما برای مجالس توسل و تذکر نیکوست اما برای کتاب شیطان شناسی گاهی غریبه می آید!
حلاوت توجه به ساحت مقدس سیدالشهداء علیه السلام تقریبا در تمام بخشهای کتاب حس می شود. غیر از برخی قسمتها - مانند بحثهائی که مربوط به نظر عرفا در موضوع عشق است (شب نهم) - که احتمالا برای افراد عادی می تواند نیاز به شرح و بسط بیشتری داشته باشد و برخی عبارات – مثل تعبیرِ اصلاً جنگ بر سر نماز است [1] (ص156) – که می تواند مورد گفتگو قرار گیرد، کلا کتاب روان، پر تذکر و هشدار دهنده و قابل استفاده ایست.


[1] - ظاهرا گوینده ی محترم در نظر دارند که اهمیت نماز را گوشزد کنند و به بی توجهی سپاه عمر سعد به عبادت و بندگی توجه دهند اما از سوی دیگر کم نبوده اند کسانی که در ظاهر اهل نماز و عبادت هم بوده اند و به نحوی در شهادت حضرت سید الشهداء علیه السلام نقش داشته اند.
پس می شود گفت جنگ بر سر پذیرش ولایت الله و ولایت غیرالله بوده و یا جنگ بر سر حقیقت نماز و بندگی بوده نه ظواهر و ادعای دینداری.