دین شناسی عاشورایی
این کتاب را ازنمایشگاه کتاب، در اردیبهشت 95 خریدم. در روزهائی که تازه داغدار فقدان پدر بودم و در مسیر بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها مواجه با اولین سالی بودم که نمایشگاه کتاب به منظقه ی شهر آفتاب منتقل شده بود.
همانگونه که در مقدمه ی کتاب آمده، این نوشته، متنِ پیاده شده ی یازده شب، از سخنرانی های مؤلف محترم در ایام محرم است.
متنهای پیاده شده از منابر، گاهی شیرینی ها و لطافتهائی دارد که انکار ناپذیر است ولی بعضاً دچار کم عمقی محتوا می شود که این کتاب هم نشانه هائی از این ضعف را دارد. شرح برخی حکایتهای نسبتاً مشهور و تکرار برخی قسمتها – با همه ی اهمیتی که می تواند داشته باشد – شوق خواننده را در پیگری مطلب می کاهد.
ورود به برخی مطالب مهم و البته به دور از سیر بحث خصوصاً در شبِ عاشورای کتاب نشانه ی دغدغه ی گوینده ی محترم نسبت به برخی تذکرات و مشاهده ی مخاطبهای جوان و گاهی جدیدِ در مجلس است که می تواند با سلیقه ی برخی اهل مطالعه و خصوصا خارج از آن محیط، همساز نباشد.
به هر ترتیب، کتاب کوشیده است در اهمیت دینداریِ عمیق و مراحل دست یابی به آن ورودی قرآنی-روائی داشته و محتوایی ترغیب کننده را با زبانی روان و مستند ارائه نماید.
مطالعه ی کتاب می تواند داشته های خوبی را با خوانندگان آن مطرح کند و مطالعه ی آن می تواند برای همه ی مقاطع سنی، خصوصاً جوانان توصیه گردد.
همچنین به نظر می رسد با توجه به محتوای معنوی و حکایتهای عاشورایی، کتاب قابلیت آن را دارد که به عنوان یادبود و یادگاری از یک عزیز درگذشته توزیع گردد.