کیمیای صبر و ثبات

جناب آقای سیدمحمد ضیاء آبادی
انتشارات بنیاد خیریه ی الزهرا سلام الله علیها
119 صفحه
چاپ دوم
پایان مطالعه در 1394/5/8 - تهران

کتاب خوبی است در موضوع صبر، اما چون از سخنرانی های مختلف استخراج شده، نظم محتوائی بالائی ندارد. شعر مولوی در ماجرای صبر امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ خندق، در صفحه 92 کتاب آمده که با توجه به بحثهای مطرح درباره ی سند و سوالاتی پیرامون آن، بهتر بود طرح نمی شد.
در مجموع زحمات این مؤسسه ی خیریه در جهت فرهنگ شیعی ستودنی است و طرح ها و ابتکارات خوبی دارند.