روزه گامی به سوی خویشتنداری

سرشناسه: حسینی حسین
عنوان و نام پدیدآور: روزه : گامی به سوی خویشتنداری/حسینی حسین
مشخصات نشر: (تهران) - نیک معارف ، ١٣٧٣ .
مشخصات ظاهری: ‏ ١٣۶ ص
موضوع: روزه
 
من چاپ دوم آن را که در 1378 منتشر شده بود خواندم و کتاب را در چند صفحه تلخیص کردم.
بسیار قابل استفاده و مفید بود.
اکنون که این کتاب را معرفی می کنم و مطلبی در ذیل آن می نویسم کمتر از یک ماه است که مرحوم حاج محسن آقای پورمندی، مدیر باصفای انتشارات نیک معارف (در 14 فروردین 1400) به رحمت خدا رفته اند.  پروردگار متعال ایشان و همه ی خدمت گزاران به فرهنگ و معارف شیعی را میهمان سفره ی امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دهد.