دفتر خاطرات فضه کنیز حضرت زهرا علیهاالسلام

سرشناسه: انصاری، محمد‌رضا ، ١٣۶۶
عنوان و نام پدیدآور: دفتر خاطرات فضه کنیز حضرت زهرا علیهاالسلام/محمدرضا انصاری
مشخصات نشر: قم : دلیل ما ، ١٣٩٢
مشخصات ظاهری: ‏ ٨٢ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‌ Mohammad Reza Ansari. The dairy of Fezzeh: the maidservant of
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم: اردیبهشت 1393 ‏ چاپ سوم: خرداد 1393 ‏ چاپ چهارم: زمستان 1393
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ کتابنامه به صورت زیر‌نویس
موضوع: فضه
موضوع: زنان مقدس مسلمان

انصافا کتابی خواندنی و زیباست؛ خصوصا برای نوجوانان و جوانان توصیه می شود.