اص‍ال‍ت‌ م‍ه‍دوی‍ت‌ در اس‍لام‌ از دی‍دگ‍اه‌ اه‍ل‌ ت‍س‍ن‍ن‌

سرشناسه: ف‍ق‍ی‍ه‌ای‍م‍ان‍ی‌، مهدی
عنوان و نام پدیدآور: اص‍ال‍ت‌ م‍ه‍دوی‍ت‌ در اس‍لام‌ از دی‍دگ‍اه‌ اه‍ل‌ ت‍س‍ن‍ن‌/ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ه‍دی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ای‍م‍ان‍ی‌
مشخصات نشر: [بی‌جا] : مه‍دی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ای‍م‍ان‍ی‌ ، ١٣٧۶
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶٨ ص
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ عجل الله تعالی فرجه - ام‍ام‌ دوازده‍م‌ 255 ق.
موضوع: اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
موضوع: م‍ه‍دوی‍ت‌
کتاب در تاریخ 1379/5/3 در مشهد خریداری شد

کتابی بسیار مفید و خواندنی است. محققانه و مستند.
در صفحه ی اول این کتاب نوشته ام:

تتبع وفیش برداری و غور در این کتاب شریف که بار ها وبارها مورد مرا جعه ی مجدد قرار خواهد گرفت، در ساعت 4/45 دقیفه ی صبح اول جمادی الاول سال 1422(1380/4/30) در منزل به پایان رسید. امید که امام عصر ارواحنا فداه نگارنده ی این کتاب، من حقیر و همه ی دوستداران حضرتش را مورد عنایت خاصه اش قرار دهد و در دنیا و اخرت دستگیری نماید. الحمدلله رب العالمین.