اینجا مکه است

سرشناسه: بحرینی، مجتبی ، ١٣٢۵
عنوان و نام پدیدآور: این جا مکه است/مجتبی بحرینی
مشخصات نشر: تهران : انتشارات منیر ، ١٣٨7
مشخصات ظاهری: ‏ 440 ص
فروست: حج
موضوع: بحرینی مجتبی ۱۳۲۵- خاطرات
موضوع: حج - احادیث
موضوع: حج - خاطرات
موضوع: زیارتگاههای اسلامی - عربستان سعودی - مکه
پایان مطالعه، آبان 1389 - مکه ی مکرمه

کتابی بسیار عالی، خواندنی و لذت بخش!
با هزاران هزار آرزوی تشرف مجدد به حج تمتع! آرزویی که شاید با خود به دیار باقی ببرم!
کاش می توانستم ذره ای از حلاوت این سفر را در نوشته هایم منتقل کنم! ...