چهره درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام
جلد اول - شامل 240 کرامت

تالیف علی ربانی خلخالی
در 576 صفحه
پایان مطالعه در 1376/5/31

کتابی است که به طور خلاصه چند بخش عالی دارد:
خلاصه ای از زندگانی امیرالمومنین علی علیه السلام
زندگانی قمرمنیر بنی هاشم علیه السلام
نکاتی از زندگانی دشمنان اهل بیت علیهم السلام مخصوصا یزید و معاویه و شرکت کنندگان در واقعه ی کربلا و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام
کرامات باب الحوائج علیه السلام

به هر مسلمانی خواند این کتاب توصیه می شود.
در طی خواندن این کتاب بارها گریستم! واقعا چقدر معرفت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام کم است و حقیقتاً چقدر اهل بیت، کریمند، کریم!