امام امیرالمومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا

اثر آقای مهدی فقیه ایمانی
انتشارات حسینیه ی عماد زاده - اصفهان
فروردین 1378
خریداری شده از مشهد به تاریخ 1378/5/18 و آغاز مطالعه ی کتاب در همان روز
پایان مطالعه 1378/7/4 - تهران
253 صفحه

کتابی بسیار مفید و ارزنده با ترجمه ای روان از روایات.
تقریبا همه ی نقل ها (خصوصا مطالب خاص و مهم) از منابع پیروان سقیفه سند داده شده و برخی از نقل ها، هم در اسناد شیعی و هم سقیفه ای وجود دارد.
پیشنهاد مطالعه ی این کتاب ارزنده را به همه ی جوانان میهنم دارم.