نا گفته هایی از احکام حجاب

سرشناسه: باقری ، زینب، ۱۳۶۳
عنوان و نام پدیدآور: ناگفته هایی از احکام حجاب: کوتاه و گویا/زینب باقری
مشخصات نشر: تهران : انتشارات منیر ، ١٣٩٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٢١ص
یادداشت های کلی: ‏ چاپ اول: 1389(فیپا)
موضوع: حجاب - پرسش‌ها و پاسخ‌ها
مطالعه شده در 1390

کتاب خوبی است که بر اساس فتاوای آیت الله سیستانی تنظیم شده و البته ظاهرا بخش عمده ی زحمت علمی کتاب بر دوش آقای علی لباف بوده است.