صلاه الخاشعین

دفتر انتشارات اسلامی
شهید سیدعبدالحسین دستغیب
چاپ ششم - زمستان 73
در 142 صفحه
پایان مطالعه در 17 ربیع الاول 1420 - 1378/4/10

کتاب در آداب و اهمیت و تفسیر نماز است.
گرچه قدری زبان کتاب و سبک آن جای تامل دارد اما با توجه به این که کتاب بیش از 40 سال پیش کتابت شده خوب و قابل استفاده است.

یادم هست در جمع پدرانِ یک مدرسه و مادران مدرسه ای دیگر که البته هر دو مؤسسه به رویکردهای دینی شناخته شده بودند، سوال پرسیدم که چند نفر 3 جلد کتابِ کامل در موضوع نماز خوانده اند و تعدادی که چنین کرده بودند ...! چند نفر 2 جلد ...؟ چند نفر 1 جلد ...؟!!!
 
البته همه دوست داشتند فرزندانشان اهل نماز باشند!