شب مردان خدا

اثرسید محمد ضیاء آبادی.
نشربنیاد بعثت (البته کتاب توسط ناشران مختلف و به دفعات چاپ شده است)
چاپ نهم: 1376
در 118 صفحه
پایان مطالعه در بامداد 1379/4/11

این کتاب را واقعاً باید خواند!
کتاب در فضیلت شب زنده داری و اقامه‌ی نماز شب و آثار و برکات آن است.
در این کتاب ابتدا در باب لذت عبادت و زمان سحر به عنوانِ بهترین وقت تقّرب انسان به خدا و آثار نماز شب در ایجاد طمانینه ی نفس و حال یقین سخن می گوید و در ادامه به توصیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بر امیرمؤمنان علیه السلام در مداومت بر نماز شب اشاره می شود.

خدا به حرمت سید الشهدا علیه السلام توفیق تهجد و شب زنده داریِ با معرفت را به ما مرحمت فرماید!