سفرها و خاطره ها

نوشته دکتر محمد تیجانی تونسی
ترجمه ی عقیل سعیدی
نشر حبیب
چاپ اول – 1389
544 صفحه

 
این کتاب یکی از کتابهایی است که در مرداد سال ۹۳ مطالعه کردم. کتاب، چاپ اولش بود و در سال ۸۹ منتشر شده بود. الان نمی دانم به چاپ چندم رسیده است.
کتابِ خیلی جالب و برانگیزاننده ای در امر تبلیغ استد و همتی که یک مستبصر و یک تازه شیعه شده در طول سالها با خودش همراه ساخته است. او طراوتِ رسیدنِ به حقیقت را آنچنان حفظ می کند که فقط به کتابِ"آنگاه هدایت شدم" که البته آن هم کتاب مشهوری است که سالها پیش مطالعه کرده ام، اکتفا نمی کند.
کتاب "سفر ها و خاطره ها" درباره ی سفرهای متعدد و تبلیغی است که جناب آقای دکتر محمد تیجانی، به نقاط مختلف جهان داشته اند.
سال پیش ایشان را در فرودگاه بین المللی دیدم که در حال استراحت و انتظارِ سوارشدن به هواپیما بودند.

کتاب چند نکته دارد:
نکته ی اول مطالبی است که در صفحات ۳۸۷ تا ۳۸۹ کتاب نوشته شده است. در واقع در آن جا به شکل خاصی با نوعی از عزاداری شیعیان برای سید الشهدا علیه السلام نقادانه برخورد شده و برداشت هایی شخصی و قابل تحلیل ارائه گردیدهف البته من این بخش کتاب را با استادی که در ضمینه ی بحثهای اعتقادی، مطالعاتی درباره ی مستبصرین داشتند، مطرح کردم و ایشان گفتند: افرادی که با فرهنگ شیعی چندان آشنا نبوده اند، از این نکته ها در نوشته ها و رویکردهایشان هست؛ حتی تا سالها بعد این شرایط را با خودشان حفظ می کنند یعنی بعضی از مسائل درونی شیعه و بعضی از مطالب خاص، ظاهرا برایشان جا نمی افتد و به خوبی روشن نمی شود.
نکته ی دوم آن که همین فضا را ایشان به شکل دیگری در بخش دیگری از خاطراتشان در صفحه ۴۵۶ تعقیب کرده اند.
نکته ی سوم توضیحات و قضاوتی است که در صفحه ۳۵۸ کتاب مطرح کرده اند که با مبانی شیعی فاصله دارد. در واقع در این صفحه ایشان برای اینکه ظلمهای صورت گرفته در حقِ امیرالمومنین علیه السلام  و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را توضیح دهد، به نحوی وارد بحث می شود که گویی خاندان بنی امیه پیش از آغاز زمان خلافتشان خطایی نداشته اند و به اشتباه نرفته و تغییری در حقیقت دین ایجاد نکرده اند و با توضیحاتی تطهیر می شوند و تقصیرها و اشتباهات برای گروه دیگری توضیح داده می شود! برای آگاهی بیشتر از این خطای محتوایی مطالعه ی کتابِ بنی امیه، جلد 14 از مجموعه ی وضوعی نهج البلاغه توصیه می شود.
نکته ی چهارم این که دربعضی قسمتهای کتاب در مورد موضوع صیغه و ازدواج های موقت در سفر، مسائلی را مطرح می کند که شاید برای عده ای سوال برانگیز باشد.

گرچه کتاب برخی مطالب ناب دارد، اما آنچه من در زمان مطالعه ی کتاب یادداشت کردم این است که خیلی نمی توان کتاب را به عمومِ افراد توصیه کرد، مگر این که بخشهایی از آن را انتخاب کنیم یا این که اگر کتاب را به کسی معرفی کردیم حتما توضحاتی متناسب و مکفی داده شود.

از قسمتهای عجیب و تنبه بر انگیز کتاب، ذکر خیانتی است از یکی از قاریانِ مشهور مصری به شیعیان! ...