احیاگرِ حوزه ی خراسان
 
سرشناسه: ‏‫به کوشش حسن طالبیان‌شریف... [و دیگران]‮‬‮‬
عنوان و نام پدیدآور: احیاگر حوزه‌ی خراسان : ‏‫گذری بر زندگانی و آثار حقایق‌آموز معارف وحیانی، مربی عالمان، فقیه اهل‌بیت، میرزا‌مهدی اصفهانی‮‬/‏‫به کوشش حسن طالبیان‌شریف... [و دیگران]‮‬‮‬ ؛ با مقدمه‌ی محمد‌رضا حکیمی‮‬؛ زیر نظر محمد‌اسماعیل مدرس‌غروی
مشخصات نشر: تهران : آفاق ، ١٣٩۴‮‬
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫٩٣٨ ص.‮‬ : ‏‫ مصور(بخشی رنگی)، نمونه ‮‬
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ‏‫به کوشش حسن طالبیان‌شریف، روح‌الله عربشاهی، محمد عربشاهی، حسین مفید ‏ ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‏‫Ehyaagar- e- hoze-ye- Khoraasaan...‎‬‮‬‮‬
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ‏‫کتابنامه: ص.[931] - 938‮‬‮‬ ‏ ‏‫نمایه
موضوع: اصفهانی مهدی ‏‫1263 - ‏1324
موضوع: مجتهدان و علما - سرگذشتنامه - ایران
پایان مطالعه 1398/12/14

دوست می داشتم که این کتاب را زود تر از آن مقدار که به طول انجامید به اتمام برسانم.
بخشهای آغازین کتاب هم سرعت بیشتری داشتم اما از حدود صفحه ی 455 که وارد بخش کتابشناسی و رسائل و تقریرات دروس مرحوم میرزا بود سرعتم بسیار کاسته شد! از شما چه پنهان در بخشهای قرآنی اش ماه ها ماندم و فقط در حیرت و تکاپوی درک و رفع سوالتم می کوشیدم! ... و بسیار به قرآن فکر می کردم! ...

کتاب پر مطلب و مفیدی بود! تاریخ داشت! حکایت های ناب داشت! شور و شوق ذکر داشت! توجهی به ریاضت های شرعیه داشت! زندگی با امام زمان علیه السلام داشت! علم داشت! مجملات داشت! سخن از تقوا داشت! سخن از محبت داشت! سخن از منبع علم و دانش داشت! و ... به خواننده می فهماند که چه دانشهای بسیاری است که هیچ از آن نمی داند!