نماز، گنجینه ی ذکر و راز

ناشر: موسسفه فرهنگی قدر ولایت
تاریخ نشر: بهار 1372
64 صفحه
پایان مطالعه در 1373/3/17

این کتاب نویسنده مشخصی ندارد، بلکه با استفاده از احادیث و بدون نقل سند های روایی، با استفاده از کتابِ صحیفه ی نور و کتابهای آقای قرائتی و تعدادی دیگر از کتابهای متفرقه تالیف شده است! از همین جهت کتاب حتی با یک نگارش واحد هم نوشته نشده و نوعی گرد آوری سطحی است. حتی عباراتِ پیچیده ی بعضی قسمتها خواننده را خسته می کند! مطالب کتاب گسترده و بدون سازماندهی است.
به نظرم گرچه می خواسته قدمی در راه اعتلای نماز بردارد اما هم به جهت محتوا و هم سبک کتاب، برای هیچ گروه سنی و مقطعی مناسب نیست.
خداوند ما را از نمازگزاران قرار دهد.