تقوا در گفتار امام زمان علیه السلام

اثر سید حسین حسینی
چاپ اول 1372
انتشارات نیک معارف
در 84 صفحه
پایان مطالعه در 1378/7/27

کتاب، نوشتارِ پیاده شده از سه شب سخنرانی آقای حسینی است در جوار بارگاه ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام است که یکی از توقیعاتِ صادره از حضرت حجت علیه السلام را شرح داده اند.
کتابِ روان، خوب و مفیدی است.