آشنایی با علوم اسلامی
جلد سوم : اصول فقه - فقه

شهید مرتضی مطهری
چاپ بیستم - مهر 77
تعداد صفحه: 164
انتشارات صدرا
پایان مطالعه در 1379/6/15

جلد سومِ این مجموعه شامل مباحثی پیرامون اصول فقه و فقه است.
در مجموع برایم قابل استفاده بود. چرا که به نکات جالبی پی بردم که راجع به آن نمی دانستم!
با مطالعه ی تاریخ فقه شیعه و زحماتی که فقها می باید برای دریافتن یک حکم متحمل شوند آشنا تر شدم.