آشنایی با علوم اسلامی
جلد دوم : کلام - عرفان - حکمت عملی

شهید مرتضی مطهری
چاپ بیست و دوم - تیر 78
تعداد صفحه: 240
انتشارات صدرا
پایان مطالعه در 1379/6/15

خاطرم هست که این کتاب را در صبحهای پنج شنبه (بعد از طلوع آفتاب) با دوست عزیزم آقای دکتر امیرحسین سهراب پور (که در آن زمان هنوز دکتر نشده بودند و هر دو دانشجو بودیم) در پارک قیطریه ی تهران مباحثه می کردیم!
بعضی روز ها ایشان دیر می رسید و گاهی بنده! اما به هر حال کار را به سامان رساندیم!
جمعیتی بود که می دوید و ورزش می کرد و ما از تاریخ عرفان و حکمت نظری و عملی می گفتیم! از آنچه به نام دین و معنویت تحمیل بر شریعت خاتم الانبیا شده و گوهری که مغفول واقع شده بود! از علم کلام و پیشروان این علم و ...!

خداوندا! ما را عالم و عامل به دینت و مصون از کجروی ها، در راه حق که راهِ امیرالمؤمنین علیه السلام است ثابت قدم بدار!