سخن خدا
کلیات احادیث قدسی

شهید سیدحسن شیرازی
ترجمه و اقتباس از ذکر الله احمدی
انتشارات خزر
چاپ دوم - پاییز 1363
در 431 صفحه
پایان مطالعه در 25 شعبان 1420 - 13 آذر 1378

کتاب، ترجمه ی بخشی از کتاب «کلمه الله» مرحوم شیرازی است که با ترجمه ای نسبتاً خوب به چاپ رسیده است. واقعاً نکات ارزنده ای دارد.
خداوند متعال به جمع آوری کننده ی روایات خیر و رحمت واسعه مرحمت نماید و به مترجم آن اگر حیات دادند سلامتی و خیر دنیا و آخرت و اگر مرحوم شده اند سعادت اخروی و بهره ای وافر از این ترجمه مرحمت فرماید.
تأمل و تدبر در روایات این کتاب شریف بسیار تنبه آور است. رحمت خدا، مهربانی خدا، یاد خدا، مناجات با خدا ...
 
مطالعه ی این کتاب ارزنده را به طالبان سلوکِ شرعی و تقرب به درگاه الهی پیشنهاد می کنم. واقعاً جلوه هایی از عظمت پرودگار در صفحه صفحه ی این کتاب نمایان است.