سرای سرمدی - جلد دوم
مرگ

انتشارات مهام
در 70 صفحه
اثر محمدهادی قندهاری
چاپ اول 1378
پایان مطالعه در 1378/6/30

در مشهد مقدس خواندم. کتاب مختصر، خوب و قابل استفاده ای است.