آئین مطالعه و یادگیری

مترجم: مهندس مرتضی نصرت
نشر جهاد دانشگاهی
چاپ دوم: پاییز 71
80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1379/9/12

مطالعه و نکته برداری شد.
به نظرم مطالب بسیار جالبی درباره ی شیوه ی مطالعه ی صحیح و تند خوانی و یادگیری و درک مطلب داشت که مطالعه ی آن برای هر دانشجوی علاقه مند یا دانش ‏آموز دبیرستانی که نمی داند چگونه باید مطالعه کند مفید است.
بنده که خیلی استفاده کردم!